Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

CÔNG KHAI QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NGÂN SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2019

2 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2019

3 Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

4 Công văn số 75/SKHCN-QLKH về việc công khai kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019

5 Công khai kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2020

6 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái, năm 2020

7 Quyết định 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2021

8 Quyết định số 548/QĐ-UBND  về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2022

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h