Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Số người dân tộc thiểu số theo từng dân tộc thiểu số, giới tính và đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm 01/4/2019

2 Số người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, giới tính, thành thị, nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/4/2019

3 Tỷ lệ tình trạng tảo hôn của người dân tộc thiểu số phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019

4 Tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số làm nghề DV du lịch và nghề thủ công truyền thống phân theo dân tộc, vùng kinh tế-xã hội, thành thị nông thôn và đơn vị hành , thời điểm 1/10/2019

5 Dân số tại thời điểm theo đơn vị hành chính cấp xã, 01/4/2019

6 Hệ biểu phiếu xã của 53 dân tộc thiểu số

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h