Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2018

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VỀ

1

Luật số: 29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước

2

Nghị định số: 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

3

Thông tư số: 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h