Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH YÊN BÁI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Số 1001 - Đường Điện Biên - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 852 254

Fax

02163 852 254

Email

 yenbai@sbv.gov.vn 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  NHNN CHI NHÁNH TỈNH YÊN BÁI

https://nganhangnn.yenbai.gov.vn/

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Quang Đạt

Giám đốc

0912.332.665

2

Bà Mai Thị Phương Lan

Phó Giám đốc

0915.018.189

3 Ông ĐInh Trọng Giang Phó Giám đốc  
 
PHÒNG CHỨC NĂNG

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ  

02163 852 110

2

Thanh tra, Giám sát ngân hàng

02163 851.156

3

Phòng Tiền tệ - Kho quỹ vim Hành chính

02163 852.782

4

Phòng kế toán – Thanh toán

02163 852 861

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h