Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

TỈNH ỦY THÔNG BÁO

về việc đăng tải tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức

cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Thông báo

2 Danh mục kiến thức chung

3 Chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

4 Chuyên đề: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng hiện nay

5 Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam

6 Tài Liệu Tin học - Ngoại ngữ - Tiếng Trung (Lưu ý: Thí sinh tải về giải nén để sử dụng tài liệu)*

7 Thông báo về việc lùi thời gian thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

8 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

9 Danh sách kết quả điểm thi vòng 1 của thí sinh tham dự kỳ thi

10 Kết quả điểm phúc khảo vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

11 THÔNG BÁO về việc tổ chức Vòng 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

12 Danh mục các tài liệu xét tuyển

13 Danh mục các tài liệu thi nghiệp vụ chuyên ngành

14 Thông báo về việc lùi thời gian thi tuyển, xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019
 

15 Thông báo về việc tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

16 Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2019 và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển (THÔNG BÁO MỚI NHẤT *)

17 Kết quả thi xét tuyển vòng 2

18 Kết quả điểm thí sinh dự thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h