Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Tổ 2 phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.852.337

Fax

 

Email

mattranyenbai@gmail.com

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI

https://ubmttq.yenbai.gov.vn

 

 II. LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Giàng A Tông

Chủ tịch 

02163.852.936

2

Ông  Phùng Quang Huy

Phó Chủ tịch Thường trực

0912.220.610

3

Bà Nông Thị Kim Cúc

Phó Chủ tịch 

 0912.510.934

 

III. CÁC BAN CƠ QUAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

STT

CÁC BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Ban Phong trào

02163.850.536

2

Ban Dân chủ pháp luật

02163.892.994

3

Văn phòng

 

-

Văn thư

02163.852.337

-

Kế toán

02163.851.133

-

Tổ chức, tổng hợp

02163.892.233

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h