Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn hóa phi vật thể quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

01/02/2023

CTTĐT - Ngày 16/01/2023, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 73/QĐ-BVHTT&DL công nhận Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ cấp sắc của người Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

20/02/2020

CTTĐT - Ngày 27/12/2012, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 5079/QĐ-BVHTT&DL công nhận lễ cấp sắc của người Dao, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Hạn khuống” của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

“Hạn khuống” của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

21/06/2019

Ngày 23/1/2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL, công nhận “Hạn khuống” của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Nghệ thuật xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

21/06/2019

Ngày 08/06/2015, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1877/QĐ-BVHTT&DL, công nhận Nghệ thuật xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h