Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi hiện đang làm công an viên thường trực ở xã kiêm văn thư lưu trữ, tạp vụ, kiêm công an viên ở thôn. Vậy tôi xin hỏi tổng mức phụ cấp mà tôi được hưởng là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Công dân Lý Ngọc Lương / Địa chỉ: huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 03/04/2019

Câu trả lời:

Với nội dung câu hỏi trên, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau: "Nếu kiêm nhiệm 02 chức danh (kể cả kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố), thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của từng chức danh kiêm nhiệm cộng lại".

Như vậy, ông Lý Ngọc Lương ngoài được hưởng mức phụ cấp hằng thángcủa chức danh Công an viên thường trực bằng 0,8 mức lương cơ sở, ông Lý Ngọc Lương còn được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng bằng 50% mức phụ cấp chức danh Văn thư lưu trữ, tạp vụ (0,4 mức lương cơ sở) và 50% phụ cấp chức danh Công an viên (0,4 mức lương cơ sở), tổng mức phụ cấp hằng tháng của ông Lý Ngọc Lương bằng 1,6 mức lương cơ sở.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 28/05/2019