Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn xã Việt Cường, huyện Trấn Yên có một số tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa là công ty, doanh nghiệp đến địa phương để giới thiệu, quảng bá về thuốc và các trang thiết bị y tế, thường vào dịp sau khi lĩnh lương hưu. Mặc dù có đoàn không mang danh nghĩa bán thuốc mà chỉ giới thiệu quảng bá sản phẩm nhưng sau đó bán rất nhiều thuốc và sản phẩm y tế. trong khi đó người dân chưa biết về chất lượng và sản phẩm y tế như thế nào. Vậy tôi xin hỏi việc giới thiệu quảng bá thuốc và bán thuốc như vậy có đúng không?Đề nghị các cấp chính quyền cần xem xét và có biện pháp quản lý để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân xã Việt Cường / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 08/05/2019

Câu trả lời:

Về nội dung này, Sở Y tế xin trả lời như sau:

1. Về giới thiệu quảng bá thuốc:

- Quảng cáo thuốc: theo Khoản 65, Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định 155), quy định thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc như sau:“Bộ Y tế cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc”. Bên cạnh đó, Luật hiện hành cũng quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm trong việc quảng cáo thuốc, cụ thể: tại Điểm a, b, Khoản 10, Điều 6 của Luật Dược 105/2016/QH13 quy định hành vi bị  nghiêm cấm như sau:

a) Quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận;

b) Sử dụng chứng nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng lợi ích vật chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn để quảng cáo thuốc

Như vậy, như phản ánh nêu trên của nhân dân, việc quảng cáo thuốc khi chưa được  Bộ Y tế cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là hành vi vi phạm pháp luật.

- Việc tổ chức giới thiệu thuốc: tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 155 quy định Hội thảo giới thiệu thuốc là buổi giới thiệu thuốc hoặc thảo luận chuyên đề liên quan đến thuốc cho người hành nghề y, dược mà không có quy định tổ chức hội thảo giới thiệu cho người dân. Như vậy, hình thức hội thảo giới thiệu cho người dân là trái với quy định tại Nghị định 155.

2. Về việc tổ chức bán thuốc:

Theo quy định tại các khoản 1, 2, và khoản 4, điều 6 của Luật Dược số 105/2016/QH13, những hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1. Kinh doanh dược mà không có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược hoặc trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

2. Kinh doanh dược tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh dược đã đăng ký;

4. Kinh doanh dược không thuộc phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược.”

Đối chiếu với các quy định trên, việc bán thuốc của tổ chức, cá nhân như phản ánh của nhân dân là hành vi vi phạm pháp luật.

3. Về biện pháp quản lý để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân:

Tại địa phương, theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn, quy định nhiệm vụ của Trạm Y tế xã như sau:

“4. Tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ s, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.”

Như vậy, để tăng cường biện pháp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược cũng như làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Sở Y tế đề nghị: chính quyền cấp xã, trạm y tế phải tăng cường công tác quản lý theo thẩm quyền một cách sâu sát, thường xuyên để phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm minh; đồng thời mọi công dân tại địa phương khi phát hiện các vi phạm cũng cần kịp thời phản ánh với trạm y tế và UBND cấp xã để kiểm tra, xử lý các vi phạm được kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Y tế đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/06/2019