Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin được hỏi cơ quan nào có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? Xin chân thành cảm ơn!  

Người hỏi: Công dân Minh Hải / Địa chỉ: Thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 30/09/2019

Câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời công dân Minh Hải như sau:

Tại Khoản 4, Điều 6, Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, quy định một số nội dung trong công tác quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, quy định rõ trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: “Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thanh tra, kiểm tra hoạt động của của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện trách nhiệm được giao, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều có kế hoạch thống nhất việc thanh tra, kiểm tra điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn, trong đó nêu rõ địa phương nào do Sở Thông tin và Truyền thông thành lập đoàn kiểm tra và địa phương nào do Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Cổng Thông tin điện tử đăng trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 04/10/2019