Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định ban hành quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh chưa? Nếu có cho tôi xin văn bản để thuận lợi cho doanh nghiệp làm thẻ trên địa bàn tỉnh. Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Công dân xin được giấu tên / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 31/10/2019

Câu trả lời:

Sở Ngoại vụ có ý kiến trả lời công dân cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hiện chưa ban hành  “Quyết định ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doah nhân APEC trên địa bàn tỉnh” do trong “Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC” có chứa thủ tục hành chính chưa được luật giao.

2. Các căn cứ để xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đang được áp dụng:

- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 củaThủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 5/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

- Quy chế 01-QC/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy Yên Bái về thống nhất các hoạt động đối ngọai trên địa bàn tỉnh;

3.  Về một số quy định cụ thể:

(i)  Về các trường hợp được xét cấp thẻ ABTC quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg.

(ii)  Về thẩm quyến xét cho sử dụng thẻ ABTC: được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg.

(iii)  Về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ ABTC và thủ tục hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ ABTC yêu cầu có văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền …được quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg, Điều 5, Điều 6 Thông tư 28/2016/TT-BCA;

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Ngoại vụ được giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC the quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế 01-QC/TU của Tỉnh ủy Yên Bái. Theo đó, cá nhân khi có nhu cầu làm thẻ ABTC sẽ nộp hồ sơ về Sở Ngoại vụ, sau khi xin ý kiến các sở, ngành liên quan, Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định và có văn bản gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Thông tin liên hệ:

Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.857.746

Fax:02163.857.745;

Email: songoaivu@yenbai.gov.vn/

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/11/2019