Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi hiện đang là Phóng viên công tác tại Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện, đến nay đã được 9 năm với bằng Cao Đẳng, chuyên ngành Báo chí Phát thanh- truyền hình. Tôi xin hỏi, tôi đang làm ở cấp huyện vậy có đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo? Để được cấp thẻ nhà báo cần có những điều kiện gì? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Vũ Khắc Điệp / Địa chỉ: Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện Lục Yên / Ngày hỏi: 20/11/2019

Câu trả lời:

1. Về đối tượng được xét cấp Thẻ nhà báo.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 26, Luật Báo chí 2016: Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương” thuộc đối tượng được xét cấp Thẻ nhà báo. Như vậy, đồng chí Vũ Khắc Điệp hiện đang làm nhiệm vụ phóng viên, công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thuộc đối tượng được xét cấp Thẻ nhà báo.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo.

Viên chức Vũ Khắc Điệp thuộc đối tượng được xét cấp Thẻ nhà báo, tuy nhiên cần phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về xét cấp Thẻ nhà báo. Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27, Luật Báo chí 2016 thì một trong những tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo là phải Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên”. Hiện tại đồng chí mới có bằng Cao đẳng chuyên ngành Báo chí phát thanh - truyền hình. Như vậy, viên chức Vũ Khắc Điệp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ Nhà báo.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông đối với câu hỏi của công dân Vũ Khắc Điệp công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên gửi đến, kính chuyển Cổng thông tin điện tử tỉnh tổng hợp, giải đáp.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 28/11/2019