Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Năm 2009 cháu được Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cử đi học ở Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo Quyết định số 1724/QĐ - UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc cử học sinh đi học đại học theo chế độ cử tuyển năm 2009. Cháu tốt nghiệp năm 2014, đến nay không thấy huyện sắp xếp việc làm cho cháu. Theo quy định thì chúng cháu tốt nghiệp về được UBND tỉnh sắp xếp việc làm. Cháu được biết ở các tỉnh khác những sinh viên được cử đi học cử tuyển như chúng cháu đã có việc làm. Cháu rất mong được tỉnh tạo điều kiện để cháu sớm có việc làm. Cháu xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Công dân Bàn Tòn Lớ / Địa chỉ: Thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 27/04/2020

Câu trả lời:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

- Việc bố trí và phân công công tác đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2014 trở về trước được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ- CP quy định về tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận và phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ phân công công tác theo quy định tại khoản 2 Điều này tối đa là 6 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 6 tháng không nhận được sự phân công theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển có quyền tự đi tìm việc làm và không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”.

- Việc bố trí và phân công công tác đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2015 đến nay được quy định Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ):

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

 3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”.

Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thông qua đợt xét tuyển hoặc thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau thời gian 6 tháng (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP), 12 tháng (theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP) kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp, nếu sinh viên không được xét tuyển hoặc thi tuyển thì được rút hồ sơ tốt nghiệp và không phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

Đối với trường hợp của ông Bàn Tòn Lớ - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tốt nghiệp năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bàn giao hồ sơ cho UBND huyện Văn Yên, trong thời gian 06 tháng UBND huyện chưa bố trí phân công công tác được cho ông Bàn Tòn Lớ nên đã bàn giao hồ sơ cho ông Lớ tự liên hệ công tác theo quy định. Năm 2015 ông Bàn Tòn Lớ có tham gia thi tuyển công chức xã nhưng không trúng tuyển mặc dù ông Lớ đã được cộng điểm ưu tiên là người dân tộc thiểu số 20 điểm theo quy đinh.

Đến nay ông Bàn Tòn Lớ đã tốt nghiệp được 6 năm và đã được UBND huyện Văn Yên bàn giao hồ sơ cử tuyển, do đó ông Bàn Tòn Lớ được tự đi liên hệ công tác và không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định.          

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gửi Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đăng tải trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 14/05/2020