Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư năm 1999 với diện tích 300m2 tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (có hình thể, cạnh thửa rõ ràng). Bên cạnh thửa đất nhà tôi được giao có khoảng 20,0m2 dành quy hoạch hành lang đường (đuôi nhà- nhà 02 mặt tiền). Đến năm 2013, do nhu cầu sử dụng đất của gia đình, bố mẹ tôi đã cơi nới phần khoảng không quy hoạch hành lang giao thông và sử dụng làm công trình phụ (nhà bếp, nhà vệ sinh,..) ổn định từ năm 2013 đến nay. Tháng 02/2020, bố mẹ tôi có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và có nhờ cán bộ đến đo đạc theo hiện trạng thì diện tích gia đình tôi sau khi đo đạc là 220,0m2 (trong đó: 200,0m2 là diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận năm 1999; 20,0m2 là phần diện tích gia tăng sau đo đạc lại có nguồn gốc là đất gia đình lấn chiếm). Qua nắm bắt, gia đình tôi được biết phần diện tích gia đình tôi cơi nới sử dụng khoảng 20,0m2, nay đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phần diện tích gia đình tôi lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có sự tranh chấp với các hộ giáp ranh liền kề. Theo tôi được biết: Căn cứ theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 10/2018/TT-BTC, ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính. Bổ sung Điều 10a vào Thông tư 76/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 như sau: “Điều 10a. Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. 1. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20 Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Vậy tôi xin hỏi quý cơ quan có thẩm quyền cho tôi biết: Bố mẹ tôi muốn cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đo đạc theo đúng hiện trạng đang sử dụng đất thực tế. Gia đình tôi đồng ý thực hiện nghĩa vụ tài chính để hợp thức hóa phần diện tích 20,0m2 theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi đối với phần diện tích tăng thêm 20,0m2 sau khi đo đạc lại có được tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm năm 1999 không? (Giả sử sau khi xem xét gia đình tôi đủ điều kiện được cấp đối với phần diện tích gia tăng). Rất mong nhận được ý kiến phúc đáp của quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Lã Thị Minh Châu / Địa chỉ: tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 25/05/2020

Câu trả lời:

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Theo đơn đề nghị của bà Châu, phần diện tích 20,0m2 là đất do gia đình bố mẹ bà Châu lấn chiếm đất của nhà nước từ năm 2013 và sử dụng vào mục đích đất ở. Nay gia đình bố mẹ bà Châu đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ thửa đất đang sử dụng (bao gồm diện tích đã được cấp giấy chứng nhận và diện tích đất tăng thêm do lấn chiếm năm 2013).

Căn cứ tiết b điểm 3 khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định.

20. Bổ sung Điều 24a như sau:

“Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

...

3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

...

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;

...

Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

1. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

...

5. Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau:

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này;

b) Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này;

c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như quy định đối với trường hợp tại Khoản 5 Điều 20 của Nghị định này;

d) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên tại Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định. Trong khi đo bố mẹ bà Châu lấn chiếm đất của nhà nước vào năm 2013. Do đó để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố mẹ bà Châu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Điều 9. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc do lấn, chiếm hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Từ căn cứ nêu trên đất bố mẹ bà Châu sử dụng có nguồn gốc lấn chiếm đất của nhà nước nên không áp dụng khoản 1, Điều 6 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính bổ sung Điều 10a vào Thông tư số 76/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 được.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc trả lời câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của công dân dân Lã Thị Minh Châu, gửi Cổng Thông tin điện tử đăng tải trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 24/06/2020