Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là cán bộ đang công tác tại tỉnh Yên Bái, hiện nay tôi thấy công tác đánh giá, khen thưởng học viên theo học các lớp Trung cấp Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị tại tỉnh (học trong trường Chính trị tỉnh Yên Bái) còn một số bất cập, đa phần ưu tiên các học viên trong Ban cán sự lớp, tổ trưởng...(mặc dù những đối tượng này học có phần hơi kém các học viên trong lớp) chưa dành nhiều khen thưởng cho học viên, nhất là những học viên năng nổ, chăm chỉ nghe giảng, phát biểu, trao đổi với giảng viên... Vậy tôi xin hỏi có quy định nào để đánh giá, xếp loại học viên theo học các lớp này không, tôi kiến nghị nên khen thưởng, ưu tiên những học viên năng nổ, chăm chỉ phát biểu xây dựng bài, để từ đó khích lệ, động viên các học viên chăm phát biểu hơn, nâng cao và đổi mới phương pháp học tập các môn lý luận chính trị...Xin cảm ơn

Người hỏi: Công dân Trần Xuân Tường / Địa chỉ: phường Hồng Hà, TP Yên Bái / Ngày hỏi: 31/05/2020

Câu trả lời:

Trường Chính trị tỉnh trả lời như sau:

1- Quy trình đánh giá, xếp loại học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và cao cấp lý luận chính trị

1.1- Đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Căn cứ Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG về ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 87-QĐ/TCT ngày 09/9/2019 của Trường Chính trị tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức đánh giá, xếp loại học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Cụ thể như sau:

- Về điều kiện khen thưởng: Học viên được khen thưởng phải đảm bảo điều kiện sau:

+ Kết quả học tập toàn khóa xếp loại giỏi trở lên;

+ Kết quả rèn luyện xếp loại tốt.

- Cách tính xếp loại học tập:

Xếp loại học tập dựa trên điểm trung bình toàn khoá học là điểm trung bình cộng các điểm thi phần học, môn học điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế, điểm thi tốt nghiệp (hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp), xếp loại cụ thể như sau:

+ Không đạt: Điểm trung bình toàn khóa học dưới 5 điểm hoặc có bài thi tốt nghiệp dưới 5 điểm.

+ Loại trung bình: Điểm trung bình toàn khóa học từ 5 điểm đến dưới 7 điểm.

+ Loại khá: Điểm trung bình toàn khóa học từ 7 điểm đến dưới 8 điểm.

+ Loại giỏi: Điểm trung bình toàn khóa học từ 8 điểm đến dưới 9 điểm.

+ Loại xuất sắc: Điểm trung bình toàn khóa học từ 9 điểm đến 10 điểm.

- Cách tính xếp loại rèn luyện:

Xếp loại rèn luyện dựa trên điểm rèn luyện của học viên trong toàn khóa học là tổng các điểm: Tính chuyên cần trong học tập (tối đa 4 điểm); Thực hiện quy chế quản lý đào tạo và nội quy của Nhà trường (tối đa 4 điểm); Tham gia hoạt động tập thể do Trường, lớp tổ chức (tối đa 02 điểm), xếp loại cụ thể như sau:

+ Loại tốt: có điểm rèn luyện từ 8 điểm trở lên, không bị kỷ luật.

+ Loại khá: có điểm rèn luyện từ 7 điểm đến dưới 8 điểm, không bị kỷ luật.

+ Loại trung bình: có điểm rèn luyện từ 5 điểm đến dưới 7 điểm;

+ Loại yếu: có điểm rèn luyện dưới 5 điểm.

- Về tỷ lệ khen thưởng:

Số học viên được khen thưởng không quá 10% tổng số học viên của lớp. Trường hợp số học viên có kết quả học tập từ giỏi trở lên và rèn luyện từ tốt trở lên cao hơn 10% tổng số học viên của lớp học thì lấy từ cao xuống thấp.

1.2- Đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I mở, đặt địa điểm tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Căn cứ Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I tổ chức đánh giá, xếp loại học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị. Cụ thể như sau:

- Về điều kiện khen thưởng: Học viên được khen thưởng phải đảm bảo điều kiện sau:

+ Kết quả học tập toàn khóa xếp loại giỏi trở lên;

+ Kết quả rèn luyện từ tốt trở lên.

- Về xếp loại kết quả học tập:

Kết quả học tập của học viên được thể hiện ở điểm trung bình toàn khóa, là điểm trung bình cộng các môn học trong chương trình đào tạo và điểm thi tốt nghiệp. Trong đó, điểm môn học tính hệ số 1, điểm từng môn thi tốt nghiệp tính hệ số 2.

Xếp loại học tập:

+ Xuất sắc: điểm trung bình toàn khóa học từ 9 đến 10.

+ Giỏi: điểm trung bình toàn khóa học từ 8 đến dưới 9.

+ Khá: điểm trung bình toàn khóa học từ 7 đến dưới 8.

+ Trung bình khá: điểm trung bình toàn khóa học từ 6 đến dưới 7.

+ Trung bình: điểm trung bình toàn khóa học từ 5 đến dưới 6.

+ Không đạt: điểm trung bình toàn khóa học dưới 5.

- Về xếp loại rèn luyện học viên:

Xếp loại rèn luyện dựa trên điểm rèn luyện của học viên trong toàn khóa học là tổng các điểm: Tính chuyên cần (tối đa 4 điểm); Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của học viên (tối đa 4 điểm); Tinh thần tích cực tự học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động tập thể và thực hiện nghiêm túc các quy định chung (tối đa 03 điểm), xếp loại cụ thể như sau:

+ Xuất sắc: có điểm rèn luyện từ 9 trở lên.

+ Tốt: có điểm rèn luyện từ 8 đến dưới 9.

+ Đạt: có điểm rèn luyện từ 5 đến dưới 8.

+ Không đạt: có điểm rèn luyện dưới 5.

- Về tỷ lệ khen thưởng:

Số học viên được khen thưởng không quá 5% trong tổng số học viên của lớp học. Trường hợp số học viên có kết quả học tập từ giỏi trở lên và rèn luyện từ tốt trở lên cao hơn 5% tổng số học viên của lớp học thì lấy từ cao xuống thấp.

2. Về kiến nghị “khen thưởng, ưu tiên những học viên năng nổ, chăm chỉ phát biểu xây dựng bài, để từ đó khích lệ, động viên các học viên chăm chỉ phát biểu hơn, nâng cao và đổi mới phương pháp học tập các môn lý luận chính trị

Theo Quy chế cũ (Điều 3, Quyền lợi của học viên trong Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh): “Lớp trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cộng thêm 0,5 điểm, Lớp phó hoàn thành tốt nhiệm vụ được cộng 0,3 điểm vào điểm trung bình toàn khóa”.

Do vậy việc khen thưởng học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khi kết thúc khóa học, các học viên trong Ban Cán sự lớp thường chiếm tỉ lệ nhiều hơn trong danh sách học viên khen thưởng.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019 trở lại đây, theo Quy chế mới (kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG về ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) không quy định ưu tiên cộng điểm cho học viên trong Ban Cán sự lớp nên đã khắc phục được việc khen thưởng chỉ tập trung ở các học viên trong Ban Cán sự lớp, đồng thời lựa chọn được những học viên tiêu biểu thực sự để khen thưởng.

Trường Chính trị tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của công dân, Nhà trường tiếp tục mong nhận được nhiều quan tâm, đóng góp ý kiến của công dân để Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Trường Chính trị tỉnh có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 30/06/2020