Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Hiện nay, tôi đang muốn thế chấp mảnh đất vườn để vay thế chấp ưu đãi mùa dịch Covid19 tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo thông tin tôi được biết tại địa chỉ (https://azvay.com/vay-the-chap-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi/ ). Tuy nhiên, mảnh đất của tôi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi xin hỏi giờ tôi muốn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được không? Nếu được thì sau bao lâu sẽ có? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Bá Nhật / Địa chỉ: Thị xã Nghĩa Lộ / Ngày hỏi: 06/08/2020

Câu trả lời:

Sau khi kiểm tra, xem xét, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ thấy nội dung câu hỏi chưa đầy đủ thông tin để trả lời vì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nhiều trường hợp như: cấp lần đầu (trường hợp có giấy tờ theo quy định tại điều 100 Luật đất đai năm 2013 hay không có giấy tờ); cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký biến động … Việc ông Nhật hỏi xin cấp có được không còn tùy thuộc vào việc kiểm tra các hồ sơ liên quan đến quá trình sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu nại, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ đề nghị ông Nguyễn Bá Nhật đến trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy trong trường hợp đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện đơn vị sẽ có văn bản trả lời gửi trực tiếp công dân theo quy định.

Khi đi mang theo các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến thửa đất xin cấp giấy chứng nhậ (nếu có).

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 26/08/2020