Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Thông báo
Thông báo Kết luận ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022

File đính kèm:

Thông báo khác

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h