Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

06/01/2020 15:29:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng, bộ, ngành Trung ương...

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những mặt được, chưa được của ngành trong năm 2019, phân tích rõ nguyên nhân và chia sẻ cách làm hay, sáng tạo theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết năm 2018; những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh trong năm 2020; những đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là với các đơn vị đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo, trong năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã tập trung triển khai đồng bộ những nội dung công việc theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất khác, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính và cải cách tư pháp; tích cực, chủ động, kiên trì trong tham mưu và phối hợp tham mưu cho Đảng và các cấp ủy chỉ đạo xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, thể hiện tinh thần “quyết liệt, không dừng, không nghỉ”, đạt kết quả toàn diện.

Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.  Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng trung ương tổ chức và tham dự 22 cuộc họp án, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc. Qua đó, Ban đã góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án; khởi tố thêm vụ án mới, bị can mới. Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, trong đó có một số trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, tạo bước đột phá trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Năm 2019, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều chuyển biến. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã theo dõi, đôn đốc xử lý đối với 595 vụ án, vụ việc; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 481 vụ án, vụ việc, trong đó đã xử lý dứt điểm 224 vụ việc, vụ án…

Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban sẽ tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng, không nghỉ”…

Đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại điểm cầu Yên Bái

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Nội chính Đảng. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã chia sẻ một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, đồng chí cũng đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là tăng cường phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những kết quả ngành Nội chính Đảng đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2020, ngành Nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là tham gia góp ý hoàn thiện văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; tập trung xây dựng hoàn thành 4 đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch năm 2020.

Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các địa phương tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng "không dừng, không nghỉ”; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt” ở các địa phương và cơ sở; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Ngành nội chính Đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...

476 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h