Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái: thu ngân sách 9 tháng đạt trên 60% dự toán tỉnh giao

06/10/2021 07:48:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.406 tỷ đồng, bằng 93,8% dự toán Trung ương giao, bằng 60,2% dự toán tỉnh giao, bằng 54,4% kịch bản năm thu ngân sách cả năm và bằng 122,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam.

Trong đó, thu từ Hải quan đạt 246,6 tỷ đồng; thu cân đối (trừ thuê đất 1 lần) đạt trên 1.414 tỷ đồng; tiền thuê đất một lần đạt 99,3 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 624,7 tỷ đồng; thu hoạt động xổ số đạt 21,3 tỷ đồng...

Khối tỉnh thu đạt 894,7 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán tỉnh giao; khối huyện 1.511,4 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán tỉnh giao và bằng 119,3% so với cùng kỳ.

Qua đánh giá kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2021, đối với nguồn thu cân đối trừ thuê đất trả tiền một lần cho thấy nguồn thu cân đối đảm bảo kịch bản thu ngân sách 9 tháng đã đề ra, với tổng thu đạt 1.414,1 tỷ đồng, bằng 102,6% kịch bản 9 tháng đã xây dựng. Một số khoản thu ngân sách đạt tiến độ và tăng so cùng kỳ như: cấp quyền khai thác khoáng sản; liên doanh đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuê đất hằng năm, thu phí, lệ phí, … một số địa phương có kết quả thu tích cực như: huyện Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu,…

Đối với nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hiện mới đạt 246,6 tỷ đồng, nguồn thu này chưa đạt tiến độ so với kịch bản thu ngân sách đã phê duyệt.

Đối với nguồn thu từ sử dụng đất và tiền thuê đất trả tiền một lần, nguồn thu này cũng chưa đảm bảo tiến độ theo đúng Kịch bản đã được phê duyệt do đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Đến nay, thu tiền sử dụng đất đạt 624,7 tỷ đồng/906,6 tỷ đồng, bằng 68,9% kịch bản 9 tháng đã phê duyệt; tiền thuê đất trả tiền một lần thực hiện 99,3 tỷ đồng/125,6 tỷ đồng, bằng 79% kịch bản 9 tháng đã phê duyệt.

Trong quý IV/2021, nhiệm vụ thu ngân sách so với dự toán phải thực hiện là 1.594 tỷ đồng. Trong đó, thu Hải quan 73,4 tỷ đồng; thu cân đối 516,9 tỷ đồng; thuê đất trả tiền một lần 100,7 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 895,3 tỷ đồng; thu hoạt động xổ số 7,7 tỷ đồng.

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường của dịch covid-19, tình hình thu ngân sách nhà nước của tỉnh những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Yên Bái đặt ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách bao gồm: triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh, tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế, tổng hợp mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động SXKD thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế vào NSNN kịp thời.

Cùng với đó là triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất…

        

354 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h