Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/05/2022 17:48:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 14/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 10, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đã đề ra các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển lĩnh vực nông, lâm, thủy sản của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Đến nay, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 của tỉnh Yên Bái đạt 5,36%, vượt kế hoạch được giao 18,3%, đúng thứ 4 trong 14 tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt gần 8.000 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch và đạt 82,3% so với kế hoạch Nghị quyết năm 2025. Cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GRDP của tỉnh đạt 23,17%, cao hơn 3,67% so với kế hoạch Nghị quyết năm 2025.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2021 toàn tỉnh công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 88 xã, đạt 70,4% so với kế hoạch Nghị quyết năm 2025. Năm 2021, có 59 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận đạt từ 3 sao - 4 sao OCOP, đưa tổng số sản phẩm được cấp giấy chứng nhận từ 3 - 4 sao toàn tỉnh lên 138 sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt trên 32 triệu đồng/người/năm. Việc tổ chức thực hiện tốt 11 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã khai thác và phát huy tốt tiềm năng lợi thế phát triển sản xuất của từng vùng, từng sản phẩm để phát triển các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản hữu cơ của tỉnh. Các chương trình, đề án, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới của tỉnh được triển khai thực hiện đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đưa ra các giải pháp để thực hiện nghị quyết hiệu quả. Đồng thời đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh một số nội dung để ngành nông nghiệp thực hiện đạt các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh để việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt hiệu quả, thời gian tới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tham mưu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông lâm nghiệp đã được cụ thể hóa tại các Nghị quyết, Đề án, chính sách và các Chương trình hành động đã đề ra. Xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, rõ ràng, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Đổi mới công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với 3 định hướng chủ đạo là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương hoàn thiện, thẩm định các Đề án xây dựng nông thôn mới của các huyện, nhất là huyện Văn Yên và Yên Bình.

Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh, tiếp tục tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu để tham mưu phê duyệt hỗ trợ đợt II năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2022 - 2025, trong đó chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP có chất lượng cao, có khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, xác định lâm nghiệp là thế mạnh, là khâu đột phá trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Phát triển vùng nguyên liệu theo định hướng rừng trồng gỗ lớn; đẩy nhanh cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Quan tâm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng đến đối tượng chủ yếu là hợp tác xã và doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn, tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

816 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h