Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Sản lượng kén tằm của huyện Trấn Yên đạt trên 900 tấn

03/11/2021 11:08:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với quy mô trên 690 ha ở các xã Việt Thành, Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Y Can, Quy Mông, Hòa Cuông, Hồng Ca với gần 2.000 hộ dân tham gia nuôi tằm. Đến hết tháng 10/2021, sản lượng kén tằm của huyện đạt trên 900 tấn.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên và đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương thăm hợp xã nuôi tằm giống xã Việt Thành.

Trong thời gian qua, ngoài khuyến khích, hỗ trợ người dân áp dụng những kỹ thuật mới, huyện Trấn Yên còn đẩy mạnh trồng dâu, nuôi tằm thông qua dồn điền đổi thửa để hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến nay, toàn huyện đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với quy mô trên 690 ha ở các xã Việt Thành, Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Y Can, Quy Mông, Hòa Cuông, Hồng Ca với gần 2.000 hộ dân tham gia nuôi tằm. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thành lập được 14 HTX và hơn 100 tổ hợp tác sản xuất trồng dâu, nuôi tằm. Giá trị sản phẩm bình quân đạt khoảng 250 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với trồng lúa hoặc các cây rau màu khác từ 3 - 5 lần. Đến hết tháng 10/2021, sản lượng kén tằm của huyện đạt trên 900 tấn.

Huyện Trấn Yên đã và đang tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, nhân công để thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn thu mua kén tằm, sơ chế, chế biến tơ, dệt lụa… nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm dâu tằm của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục phấn đấu mở rộng sản xuất trồng dâu, nuôi tằm đến năm 2025 lên 1.200ha; duy trì việc liên kết các tổ sản xuất, nhóm hộ và thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy trình để bảo đảm sản xuất hiệu quả.

226 lượt xem
CTV: Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h