Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Nghĩa Lộ: Thu ngân sách đạt trên 71% dự toán tỉnh giao

03/11/2021 13:42:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tính đến hết tháng 10/2021, thu ngân sách trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 110,6 tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh, bằng 70% dự toán thị xã và đạt 113% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thu thuế trên địa bàn

Ngay từ đầu năm, thị xã đã tập trung chỉ đạo ngành thuế tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, đôn đốc thu các khoản thu từ tiền giao đất đến hạn nộp vào ngân sách. Tính đến hết tháng 10/2021 thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt trên 110,6  tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh, bằng 70% dự toán thị xã và đạt 113% so với cùng kỳ. Trong đó: thu cân đối ước đạt 46,1 tỷ đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao, 80,8% dự toán thị xã; thu tiền sử dụng đất đạt trên 64,5 tỷ đồng, bằng 65% dự toán tỉnh và thị xã bằng 130% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cũng trong 10 tháng, thị xã đã thành lập mới 12 doanh nghiệp, bằng 70,6% kế hoạch. Thành lập mới 02 hợp tác xã, bằng 66,7% kế hoạch; 136 tổ hợp tác, bằng 170% kế hoạch. 

Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện kế hoạch thu ngân sách hàng tuần, tháng, quý và có các giải pháp quyết liệt trong thu ngân sách đảm bảo đạt 100% kế hoạch và phấn đấu tăng thêm19,5 tỷ đồng.

355 lượt xem
CTV: Bảo Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h