Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Kế hoạch đảm bảo sản xuất, lưu thông và cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/11/2021 07:26:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sở Công Thương tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 2592/KH-SCT về việc đảm bảo sản xuất, lưu thông và cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Người dân mua sắm tại siêu thị Dũng Linh, thành phố Yên Bái.

Kế hoạch nhằm mục đích đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng, đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò của các doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh, chủ động nguồn hàng, tăng cường dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hoá, tổ chức cung ứng kịp thời hàng hoá nhu yếu phẩm với giá cả hợp lý tại các điểm bán hàng, các điểm cách ly phòng dịch phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Kịp thời hỗ trợ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm thiết yếu theo 4 tình huống phòng chống dịch trên địa bàn.

Kế hoạch đã đưa ra nhu cầu tiêu dùng và thực trạng nguồn cung hàng hoá thiết yếu trong và ngoài tỉnh, phân cấp độ dịch trên địa bàn với 4 cấp độ.

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh: Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong khu vực thuộc chính quyền địa phường cấp xã, phường, thị trấn và UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo "4 tại chỗ".

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng: Việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thực hiện trong trong khu vực thuộc chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn và ủy ban nhân dân cá huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo "4 tại chỗ". Vận động doanh nghiệp tăng cường lưu thông hàng hóa thiết yếu và duy trì việc cung ứng nguồn hàng, đảm bảo để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam: việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thực hiện trong trong khu vực thuộc chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo "4 tại chỗ".

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ: việc cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thực hiện trong trong khu vực thuộc chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trên cơ sở với phương án đảm bảo "4 tại chỗ". Sở Công Thương chủ động để tìm nguồn hàng hỗ trợ từ các tỉnh.

Trên cơ sở đó, tại kế hoạch này cũng đã dự báo tình hình giá cả các loại hàng hóa và các biện pháp đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu.

155 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h