Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Văn Yên làm tốt công tác quy hoạch và phát triển rừng

06/08/2018 10:44:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những năm qua, trên cơ sở quy hoạch phát triển các loại rừng, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có rừng xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để trồng mới, khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản. Công tác giao đất, khoán bảo vệ rừng được triển khai sâu rộng trong nhân dân, đã tạo điều kiện để khai thác tiềm năng đất đai, lao động và các điều kiện tự nhiên khác để tăng thêm sản phẩm hàng hóa góp phần thúc đẩy phát triển rừng, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân của các xã trong huyện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra vùng sản xuất rau hàng hoá theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Đại Phác

Hàng năm, diện tích trồng rừng mới toàn huyện đạt từ 2.500 - 2.800 ha. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được các ngành, các cấp phối hợp chỉ đạo có hiệu quả; Công tác quản lý khai thác lâm sản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hạn chế dần nạn khai thác rừng trái phép; tình hình an ninh rừng trên địa bàn toàn huyện tiếp tục ổn định theo hướng bền vững. Công tác bảo tồn thiên nhiên tiếp tục phát triển vững chắc.

Song song với đó, huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước khoanh vùng cụ thể các loại rừng, xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển các loại rừng với nhiều hình thức quản lý phù hợp. Cụ thể huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng đặc dụng hiện có là 15.372 ha theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt tiêu chí chất lượng của rừng. Đối với rừng phòng hộ: Ổn định diện tích 15.161 ha. Đến nay, diện tích rừng sản xuất toàn huyện là 56.289 ha. Cùng với đó, huyện đã đầu tư mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng các vùng sản xuất hàng hóa lâm nghiệp tập trung là thế mạnh của huyện. Trong 5 năm qua, đã trồng mới và trồng vào diện tích đã khai thác 9.613 ha quế, nâng tổng diện tích quế trên địa bàn huyện hiện nay là 40.019 ha. Trong đó diện tích Quế tập trung là 25.359 ha tại các xã vùng chỉ dẫn địa lý của Quế Văn Yên. Hàng năm sản lượng quế vỏ đạt trên 6.000 tấn và 300 tấn tinh dầu quế phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu của huyện.

Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2017 của huyện Văn Yên đạt 337 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 3,0%/năm./.

370 lượt xem
CTV: Hồng Vân

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h