Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã

13/10/2019 06:53:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 7/10, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2743/UBND-HCC về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Cán bộ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn giải quyết TTHC cho người dân.(ảnh minh họa)

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kịp thời danh mục các TTHC theo đúng quy định, đảm bảo 100% các TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã (trừ các TTHC quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ). Không được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại đơn vị đối với các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, nếu để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng các giải pháp để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo đạt tỷ lệ theo Quyết định 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tất cả các trường hợp quá hạn giải quyết TTHC cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải làm báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có lỗi để quá hạn trong giải quyết TTHC phải làm thư xin lỗi theo quy định. Thực hiện nghiêm túc đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC. Tiến hành rà soát lại các hồ sơ bị từ chối, tạm dừng, bổ sung để tập trung chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. Đối với các đơn vị, địa phương có số lượng hồ sơ quá hạn và tỷ lệ đánh giá không hài lòng nhiều phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức.

Quán triệt tới cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Một cửa của các Sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ một lần theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và không được giới thiệu, yêu cầu các tổ chức, cá nhân về phòng chuyên môn của các đơn vị để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc nộp lại hồ sơ sau khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Thường xuyên đôn đốc các đơn vị cập nhập kịp thời các văn bản pháp luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC, trong thời gian chưa kịp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, phải gửi văn bản thông báo tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về nội dung các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, nhất là các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về mức phí, lệ phí, thời gian giải quyết để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật trên Cổng dịch vụ hành chính công và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tập trung giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai theo đúng thời gian quy định, tránh có nhiều kiến nghị, thắc mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết TTHC về đất đai tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện.

Giao cho Sở Tư pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn đối với thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp; phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai TTHC liên thông về cấp giấy khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện việc bổ sung máy móc, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

246 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h