Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

OCOP: Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiệu quả

15/11/2019 10:44:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030". Để cung cấp thông tin về mục tiêu và nội dung đề án cũng như giải pháp thực hiện Đề án này, Cổng Thông tin điện tử phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức chương trình trao đổi trên Cổng Thông tin điện tử với nội dung: “OCOP: Giải pháp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới hiệu quả”.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

Mục tiêu của Đề án là Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn tiếp theo;

Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý; bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Trong giai đoạn 2019-2020, Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm hiện có của tỉnh. Cụ thể, năm 2019 sẽ phát triển 3-5 sản phẩm là miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái); chè Shan tuyết Suối Giàng (huyện Văn Chấn); tinh dầu quế (huyện Văn Yên); gạo Séng cù (thị xã Nghĩa Lộ); bưởi Đại Minh (huyện Yên Bình); phấn đấu các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh;

Năm 2020, dự kiến phát triển 15 sản phẩm; trong đó, nhóm thực phẩm bao gồm: gạo tẻ, gạo nếp, cam, chè, rượu, thủy sản… và các các sản phẩm may mặc. Dự kiến phấn đấu 15 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao cấp tỉnh và 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao nâng cấp từ các sản phẩm đã chuẩn hóa năm 2019.

Ông Nguyễn Phúc Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án này, cần tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cho các hộ sản xuất và cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh để họ hiểu, biết, quan tâm chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Làm tốt công tác thông tin, phát triển nhận thức cho toàn xã hội, thị trường tiêu thụ hiểu được mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.

Nghiên cứu, vận dụng và tham mưu, đề xuất với các cơ quan trung ương, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích để ứng dụng các giải pháp về khoa học và công nghệ. Huy động nguồn lực, và xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ và hợp tác quốc tế để thực hiện Chương trình OCOP hiệu quả.

Phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng. Sản phẩm phải từng bước nâng cao chất lượng, quy chuẩn, đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường khác nhau. Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ phải đi liền với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp (hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, DN hoặc HTX). Việc phát triển sản phẩm phải gắn chặt với công tác đánh giá xếp hạng của OCOP.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, nhất là các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nông nghiệp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhận diện rõ “Nông nghiệp 4.0”, “Nông nghiệp bền vững, công nghệ cao”, “Nông nghiệp hữu cơ” và bước đi, giải pháp khoa học thực hiện trong bối cảnh mới.

397 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h