Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới 2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

31/08/2018

CTTĐT - Hỗ trợ một lần khi nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức; Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định mới về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; Hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; Thay đổi tiêu chí đánh giá người quản lý DN thuộc Bộ Quốc phòng; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2018. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 qua tổng hợp của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

31/07/2018

CTTĐT - Áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp; Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế; Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở trong các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc; Tăng mức trợ cấp cho người có công …là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

01/07/2018

CTTĐT - Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế, hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp; quy định chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin; tiêu chí công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; quy định ngạch công chức quản lý thị trường…là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

31/05/2018

CTTĐT - Trong tháng 6/2018, có nhiều chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành như: chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật Dược...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

03/05/2018

CTTĐT - Kể từ 1/5/2018, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như: Chính sách Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của tỉnh; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tăng mức phạt tiền trong lĩnh lĩnh vực kế toán…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

02/04/2018

CTTĐT- Từ ngày 1/4/2018, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2018, Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, …

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h