Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới.

Những quy định và chính sách mới mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

28/02/2019

CTTĐT - Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu…là những quy định, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2019.

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019

01/02/2019

CTTĐT - Quy định thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập; Lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan đến trẻ em; Quy định chế độ báo cáo giá thị trường; Quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng… là những quy định, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2019.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

31/12/2018

CTTĐT - Tăng lương tối thiểu vùng; Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; Trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016-2020; Thương binh, bệnh binh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ngày lễ, Tết; Áp dụng giá viện phí mới cho bệnh nhân không có BHYT…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 1/2019.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

01/12/2018

CTTĐT - Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế; thêm đối tượng được miễn học phí; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021; quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài… là một số sách mới quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

01/11/2018

CTTĐT - Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp; bán hàng đa cấp bất chính có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... là một số chính sách mới có hiệu lực thi hành kể từ tháng 11/2018.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h