Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới 2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

01/11/2018

CTTĐT - Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp; bán hàng đa cấp bất chính có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... là một số chính sách mới có hiệu lực thi hành kể từ tháng 11/2018.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

01/10/2018

CTTĐT - Sửa một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp; sửa một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, một số quy định mới về nông nghiệp hữu cơ; quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao… là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 qua tổng hợp của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

31/08/2018

CTTĐT - Hỗ trợ một lần khi nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức; Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định mới về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; Hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; Thay đổi tiêu chí đánh giá người quản lý DN thuộc Bộ Quốc phòng; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2018. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 qua tổng hợp của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

31/07/2018

CTTĐT - Áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp; Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế; Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở trong các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc; Tăng mức trợ cấp cho người có công …là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

01/07/2018

CTTĐT - Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế, hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp; quy định chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin; tiêu chí công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; quy định ngạch công chức quản lý thị trường…là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

31/05/2018

CTTĐT - Trong tháng 6/2018, có nhiều chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành như: chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật Dược...

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h