Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới 2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

01/07/2018

CTTĐT - Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế, hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp; quy định chi phí in, sao, chụp, gửi thông tin; tiêu chí công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; quy định ngạch công chức quản lý thị trường…là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

31/05/2018

CTTĐT - Trong tháng 6/2018, có nhiều chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành như: chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân; quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật Dược...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

03/05/2018

CTTĐT - Kể từ 1/5/2018, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như: Chính sách Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của tỉnh; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tăng mức phạt tiền trong lĩnh lĩnh vực kế toán…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

02/04/2018

CTTĐT- Từ ngày 1/4/2018, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2018, Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, …

Các chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 3/2018

01/03/2018

CTTĐT - Sửa đổi, bổ sung một số điều về phối hợp ngăn chặn, điều tra phòng chống buôn lậu; Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư; Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2018.

Các chính sách, quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 02/2018

01/02/2018

CTTĐT - Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên; Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội; Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng; Hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng; Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 02/ 2018.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h