Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới 2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

03/05/2018

CTTĐT - Kể từ 1/5/2018, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như: Chính sách Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng của tỉnh; Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tăng mức phạt tiền trong lĩnh lĩnh vực kế toán…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

02/04/2018

CTTĐT- Từ ngày 1/4/2018, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2018, Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, …

Các chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 3/2018

01/03/2018

CTTĐT - Sửa đổi, bổ sung một số điều về phối hợp ngăn chặn, điều tra phòng chống buôn lậu; Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư; Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2018.

Các chính sách, quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 02/2018

01/02/2018

CTTĐT - Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên; Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội; Quy định về thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng; Hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng; Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 02/ 2018.

Các chính sách, quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2018

01/01/2018

CTTĐT - Tăng lương tối thiểu vùng; những quy định mới về BHXH; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; áp dụng công thức tính lãi suất mới; ngồi sau trong xe ôtô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2018.

Các chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2017

01/12/2017

CTTĐT - Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Bổ sung thông tin các thành viên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Giảm lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h