Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách mới.

Quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

01/10/2020

CTTĐT - Quy định mới về điều lệ trường Tiểu học; Quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT; Năm học 2021 - 2022, UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa; 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

01/09/2020

CTTĐT - Thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông từ năm học 2020-2021 là 8 tuần; Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2020.

Điểm các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

01/08/2020

CTTĐT - Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được bảo hiểm y tế thanh toán; Quy định mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng sư phạm; Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng/ngày; Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cao nhất là 357.600 đồng; Cảnh sát giao thông cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

01/07/2020

CTTĐT - Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; Quy định mới về quản lý phí sử dụng mã, số viễn thông; Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Văn bản, chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/2020

02/06/2020

CTTĐT - Các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; Bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính…là những văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h