Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Chính sách mới.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

02/05/2019

CTTĐT - Hàng loạt chính sách mới như: Hướng dẫn mới về hồ sơ hưởng chế độ thai sản; Cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 05/2019.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

01/04/2019

CTTĐT - Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chính thức có Quy chế tuyển sinh đại học 2019…

Những quy định và chính sách mới mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

28/02/2019

CTTĐT - Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước; Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu…là những quy định, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2019.

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019

01/02/2019

CTTĐT - Quy định thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập; Lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan đến trẻ em; Quy định chế độ báo cáo giá thị trường; Quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng… là những quy định, chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2019.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

31/12/2018

CTTĐT - Tăng lương tối thiểu vùng; Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; Trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016-2020; Thương binh, bệnh binh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ngày lễ, Tết; Áp dụng giá viện phí mới cho bệnh nhân không có BHYT…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 1/2019.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h