Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Thông báo công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quay.

Thông báo công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Trần Văn Quay.

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất Thông báo các hộ gia đình, cá nhân chậm nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất Thông báo các hộ gia đình, cá nhân chậm nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ

Thông báo tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch

Công Ty Điện lực thành phố Yên Bái thông báo tạm ngừng cấp điên theo kế hoạch

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 của ông Hoàng Kim Sỹ - Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 QSDĐ/436QĐUBT87Q1 (Số seri L347731); 148 QSDĐ/436QĐUBT88Q1 (số seri L347732); 147 QSDĐ/436QĐUB T87Q1 (số seri L347733)do UBND thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) cấp ngày 20/11/1998 cho ông Hoàng Kim Sỹ. Địa chỉ: Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 của ông Hoàng Kim Sơn - Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 QSDĐ/436QĐUBT87Q1 (Số seri L347731); 148 QSDĐ/436QĐUBT88Q1 (số seri L347732); 147 QSDĐ/436QĐUB T87Q1 (số seri L347733)do UBND thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) cấp ngày 20/11/1998 cho ông Hoàng Kim Sơn. Địa chỉ: Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thông báo Công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng cấp tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2018

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,“Nghệ sĩ ưu tú”. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của Cục Thi hành an dân sự tỉnh Yên Bái

Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của Cục Thi hành an dân sự tỉnh Yên Bái