Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 của ông Hoàng Kim Sỹ - Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Quyết định về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 146 QSDĐ/436QĐUBT87Q1 (Số seri L347731); 148 QSDĐ/436QĐUBT88Q1 (số seri L347732); 147 QSDĐ/436QĐUB T87Q1 (số seri L347733)do UBND thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) cấp ngày 20/11/1998 cho ông Hoàng Kim Sỹ. Địa chỉ: Thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

File đính kèm: