Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File đính kèm: