Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File đính kèm: