Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Công nhận xã Sơn A, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

31/12/2019 07:27:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 công nhận xã Sơn A, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sơn A tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Sơn A đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Sơn A, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.

265 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h