Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 23/4 đến 29/4/2018

30/04/2018 07:28:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2018, ỦY ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành với những nổi bật sau:

.

* Chỉ đạo rà soát kỹ các hồ sơ xác lập người có công còn tồn đọng đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận

Tại Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Kỷ niệm chương “Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”; tiếp tục rà soát kỹ các hồ sơ xác lập người có công còn tồn đọng, đặc biệt là những trường hợp đủ điều kiện phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ; mở rộng các hình thức xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đóng góp vào công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công.

*Tập trung tham mưu các giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành xây dựng Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập Hội kiến trúc sư Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành xây dựng và Hội kiến trúc sư tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống các đô thị theo quy hoạch, đảm bảo kiến trúc cảnh quan đô thị. Tập trung tham mưu các giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động xây dựng theo quy hoạch…

* Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học

Theo công văn số 574/UBND-NLN, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại; yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua bán, phòng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

* Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Tại quyết định số 06/2018/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2018.

*Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định cụ thể tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh Yên Bái căn cứ nội dung và các quy định của pháp luật có liên quan, thông báo và hướng dẫn cụ thể để Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phí bảo vệ môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018 và thay thế Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* Tổ chức thăm, tặng quà các tổ chức, cơ sở thờ tự Phật giáo, tăng, ni phật tử tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018

Theo kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 26/4 của UBND tỉnh, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà các tổ chức, cơ sở thờ tự Phật giáo, tăng, ni phật tử tiêu biểu nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018.

Thời gian tổ chức thăm, tặng quà bắt đầu từ ngày 15/5/2018 đến ngày 29/5/2018. Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định và thống nhất với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

* Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020”

Tại quyết định số 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Ban soạn thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020” được thành lập gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban.

Tổ thư ký được thành lập gồm 9 thành viên. Đồng chí Đặng Anh Tuyến - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế là tổ trưởng.

174 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h