Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

07/08/2018 16:32:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đại biểu HĐND tỉnh đã có ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về nhóm vấn đề giao thông vận tải và an toàn giao thông. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung trả lời chất vấn của Sở Giao thông Vận tải tại kỳ họp.

Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Tuyến đường tỉnh 166 (Âu Lâu - Đông An) hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, Sở GTVT đã cho sửa chữa, tuy nhiên cử tri phản ánh việc sửa chữa, khắc phục còn chậm, còn nhiều đoạn đường hư hỏng nặng đi lại rất khó khăn. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở GTVT cho biết: Việc b trí vốn để sửa chữa, khc phục tuyến đường này trong năm 2018? Gii pháp đ đy nhanh tiến độ hoàn tr tuyến đường này như trước khi thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

* Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT:

Tuyến đường tỉnh 166 ( đường Âu Lâu - Đông An) được sử dụng phục vụ thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi hoàn thành tuyến đường cao tốc VEC đã cho sửa chữa đ đảm bảo đi lại, đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho người và các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Do khó khăn về nguồn vốn bảo trì năm 2016 và 2017 tỉnh mới bố trí dược 7,2 tỷ đồng để sửa chữa một số đoạn qua các xã Minh Tiến, Quy Mông, Xuân Ái, Yên Hợp, An Thịnh. Trên cơ sở kiến nghị của cư tri tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của Lãnh đạo tỉnh và kiến nghị với ngành GTVT, S Giao thông Vận tải đã đề xuất báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành có liên quan cho lập dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hư hỏng trên đường Âu Lâu - Đông An (với chiều dài L = 32km, tng mức đầu tư là 47 tỷ đồng), năm 2018 dự án được giao kế hoạch vốn là 18,3 tỷ đồng. Với nhiệm vụ được giao, Sở GTVT sẽ tập trung chỉ đạo đy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết nguyên đán 2019.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tuyến đưng đã xuống cp trầm trọng như đường tnh 165 (Mậu A - Tân Nguyên); đường tỉnh 172 (Hp Minh - M); đường Lâm Thượng - Tân Phượng (Lục Yên)... nhưng chưa được sửa chữa làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông, cử tri đã phản ánh tới nhiều kỳ họp HĐND tỉnh. Với vai trò tham mưu cho UBND tnh quản lý lĩnh vực, đề nghị ông cho biết kế hoạch khắc phục trong thời gian tới đ phục vụ nhu cu đi lại cho nhân dân.

* Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT:

Hiện nay trên địa bàn tnh nhiều tuyến đường do được đầu tư xây dựng đã lâu, kinh phí sửa cha hàng năm thấp nên nhiều tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp đặc biệt là tuyến đường: đường tỉnh 165 (Mậu A - Tân Nguyên); đường tnh 172 (Hợp Minh - Mỵ); đường Lâm Thượng - Tân Phượng (Lục Yên)...

Đ khc phục tình trạng xung cp một số tuyến đường, năm 2018 Sở GTVT đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyt kế hoạch bảo trì đường bộ địa phương và cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương cấp b sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách Trung ương (nguồn 35%) tại Quyết định s 1167/QĐ-UBND ngày 29/6/2018. Trong đó dự kiến phân bố vốn cho dự án Sửa cha hư hỏng đường Mậu A - Tân Nguyên (ĐT.165) là 5 tỷ đồng và dự án Sửa chữa hư hỏng đường Hợp Minh - Mỵ (ĐT. 172) là 5 tỷ đồng. Hiện nay, Sở GTVT đang hoàn thiện các thủ tục đ sớm trin khai các dự án. Riêng đối với tuyến đường Lâm Thượng - Tân Phượng (Lục Yên) hiện do UBND huyện Lục Yên quản lý, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất với Tỉnh xem xét bố trí vốn đ sửa chữa công trình trên.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Thời gian qua tình trạng xe ch hàng quá tải trọng tiếp tục diễn ra tại một số tuyến đuòng trên địa bàn tỉnh làm hư hỏng đường và gây mt an toàn giao thông, nht là các tuyên đường quc lộ 32, 32C, 37, 2D và tuyến đưng tỉnh 172....Đ nghị ông cho biết giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt vi phạm về tải trọng của các phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

* Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT:

Thực hiện các Văn bản, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh, với nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT đã triển khai lực lượng Thanh tra phối hợp với các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, các địa phương tổ chức kim tra, xử lý vi phạm v tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, đng thời làm việc và t chức ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đối với các đơn vị, cá nhân là đầu mối hàng hóa, vì vậy tình trạng xe quá tải trọng vi phạm trong 6 tháng đầu năm đã giảm. Tuy nhiên, trên một số tuyến quốc lộ như 32, 32C, 37, 2D và một số tuyến đường địa phương vn còn tình trạng xe chở quá tải chạy trên đường. Đ hạn chế, ngăn chặn vi phạm về tải trọng của các phương tiện, Sở Giao thông Vận tải đề xuất với Ban ATGT tỉnh một s giải pháp sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô và trin khai thực hiện kim soát tải trọng phương tiện trên địa bàn.

- Duy trì trạm kiểm soát lưu động 24/24 giờ trên các tuyến đường có lưu lượng xe hoạt động quá tải gia tăng, xử lý nghiêm các xe vi phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các cam kết về xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Hiện nay các vùng nông thôn, hệ thống cầu treo bị hư hỏng nhiều hoặc thiếu cầu qua khe, suối. Ngành Giao thông đã có giải pháp gì đ hỗ trợ đầu tư xây dựng và sửa chữa lại hệ thống cu dân sinh phục vụ cho người dân đi lại an toàn.

* Ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở GTVT:

Đ giúp người dân được đi lại được thuận lợi, an toàn hơn, từ năm 2014 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã và đang đu tư xây dựng 35 cầu dân sinh, gồm: 13 cầu treo và 03 cầu cứng thuộc Đ án Xây dựng cầu dân sinh và Chương trình Nhịp cầu yêu thương; 19 cầu cứng thuộc dự án cầu LRAMP; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai 30 cầu thuộc dự án LRAMP vào cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Để hỗ trợ đầu tư xây dựng và sửa chữa lại hệ thống cầu dân sinh, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí trên cơ sở lồng ghép các ngun vốn (như vốn h trợ của các doanh nghiệp, vốn 135, vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,...). Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cầu dân sinh để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.

666 lượt xem
Tiến Lập (ghi)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h