Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

30/01/2019 07:04:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 08/6/2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để đảm bảo số lượng TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 04 Quyết định phê duyệt 1.606 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết: 9.533/623.523 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 105 hồ sơ. Kết quả đã thực hiện giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 8.355 hồ sơ (đạt 99,7%). Tính đến ngày 14/12/2018 có 13.303 lượt đánh giá, trong đó 13.072/13.303 lượt đánh rất hài lòng (chiếm 98,26%); có 229/13.303 phiếu đánh giá hài lòng (chiếm 1,72%).

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Công ty VNPT Yên Bái triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo tình trạng, kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm đã tiếp nhận, trả kết quả qua đường Bưu chính 1.294 lượt; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại trên 8.000 cuộc gọi để giải đáp các nội dung liên quan đến TTHC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại việc sử dụng phần mềm cho các đơn vị đồng thời tiếp thu, hoàn thiện hệ thống phần mềm để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các đơn vị quản trị trang dichvucong.yenbai.gov.vn chỉnh sửa các tiện ích, các giao diện đảm bảo thuận tiện, dễ theo dõi, dễ sử dụng phục vụ cho việc tra cứu kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Thực hiện văn bản số 1798/UBND-XD ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thuê Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể tham gia tuyên truyền về cải cách TTHC; tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ổn định và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuẩn bị trụ sở làm việc và các điều kiện cần thiết để Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019.

696 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h