Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019

06/06/2019 13:43:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 6/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp

 Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong tháng 5/2019, UBND tỉnh đã ban hành 993 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Chương trình hành động số 01 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; triển khai tích cực đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Trong 5 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (theo công bố của Tổng cục Thống kê) vượt khá so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng, đạt 6,81% (kịch bản dự kiến là 6,6%); nhất là khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản vượt cao (đạt 6,06%, kịch bản là 4,75%). Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ từ 0,7% ÷ 27%: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,4%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 27,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 6,2%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 5%; chỉ tiêu trồng rừng sau 5 tháng đã đạt 72,5% kế hoạch năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2018. Trong 5 tháng đầu năm toàn tỉnh có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 33,1% tổng số xã toàn tỉnh; lượng khách du lịch từ đầu năm đến hết tháng 5/2019 tăng 38,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng gấp 4,6 lần...

An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thông tin; công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì thực hiện tốt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đại diện Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh và đại diện các ban HĐND tỉnh có ý kiến đề nghị các sở ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản, báo cáo phục cho kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời có ý kiến hiện nay việc thực hiện các chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ HTX, về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế ở các huyện vùng cao còn gặp khó khăn; đề nghị các địa phương cần rà soát lại hộ nghèo để đánh giá kỹ và chính xác tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận đánh giá và làm rõ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương... tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi; tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ; công tác an sinh xã hội; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: trong 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên nhiều chỉ tiêu đạt dưới 40% kế hoạch năm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Dức Duy yêu cầu các sở, ngành địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động 01 của UBND tỉnh để huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết tháng 6/2019 hoàn thành từ 50% kế hoạch năm trở lên đối với 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH của tỉnh. Nhất là đối với các chỉ tiêu 5 tháng còn đạt thấp như thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu hàng hóa...

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm, có giải pháp cho từng chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các ngành xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng 7,2%.

Thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của sở, ngành.

Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đặc biệt là báo cáo KT-XH; báo cáo thực hiện Đề án Giao thông nông thôn; báo cáo thực hiện kiến nghị của cử tri. Các sở, ngành được phân công tham mưu xây dựng các báo cáo, dự thảo Nghị quyết chủ động chuẩn bị tốt nội dung để trình bày và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp.

Hoàn thiện các đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo 18, 19 tỉnh. Trước hết là đề án sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các Đề án xây dựng đô thị thông minh, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái, Phương án chuyển đổi mô hình chợ Mường Lò...

Tập trung xây dựng đề cương, dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KT - XH (2011 - 2020); 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH (2016 - 2020), Báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng ...

Về nhiệm vụ cụ thể:

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản. Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; làm tốt công tác vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Chủ đồng các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ.

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản. Có giải pháp để bù đắp việc giảm sản lượng thịt hơi xuất chuồng do Dịch tả lợn Châu Phi; Tái đàn lợn, phát triển trâu, bò, gia cầm, thủy sản.

Đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, phấn đấu hết tháng 6/2019 có thêm ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Rà soát lại toàn bộ tình hình thu hoạch lúa vụ Xuân và chuẩn bị tốt cơ cấu giống lúa cho vụ Mùa, nhất là tại các vùng chuẩn bị có các hoạt động du lịch, lễ hội (yêu cầu giống tốt, đáp ứng được thời gian thu hoạch hợp lý, vừa phục vụ sản xuất vừa gắn với phục vụ du lịch).

Ban hành và triển khai hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hoàn thành việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và phân bổ kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tăng cường phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh để thu hút đầu tư; tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các dự án thủy điện chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai không đảm bảo thời gian cam kết theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, ngân sách năm 2019, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Các ngành, địa phương tiếp tục bám sát chỉ tiêu thu ngân sách đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hết quý II/2019, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50% dự toán đã giao. Hoàn thiện, trình ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy nhanh lộ trình tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; sớm nghiên cứu, trình ban hành bảng giá dịch vụ công, dịch vụ công ích có sử dụng ngân sách nhà nước; phương án khoán chi thường xuyên đối với cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố; cơ chế đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, dịch vụ công ích. 

Trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự án trọng điểm, các dự án vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai. Phấn đấu hết tháng 6/2019, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt trên 50%.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phân giao bổ sung các nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019, trong đó: Tập trung ưu tiên vốn cho các công trình quan trọng, trọng điểm, cấp bách của tỉnh, hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn…

Tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công theo định kỳ hằng quý. Kiên quyết cắt giảm vốn, điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án thực hiện chậm, đặc biệt là đối với các dự án khởi công mới đến hết tháng 5/2019 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp để khởi công xây dựng.

Rà soát, đề xuất danh mục dự án đầu tư công năm 2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để tổ chức thực hiện đối với một số dự án như: Dự án nút giao IC13; Dự án Cầu Cổ Phúc; Dự án Kè sông Hồng đoạn qua Đền Tuần Quán; Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên; Dự án xây dựng tuyến Khánh Hòa - Văn Yên; Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái... Giao Sở Xây dựng chủ trì hoàn thiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Phát huy hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Hoàn thành việc rà soát tình hình thực hiện dự án của nhà đầu tư; đề xuất phương án xử lý đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư nhưng chậm so với quy định hoặc không thực hiện theo tiến độ cam kết. Tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân hằng tháng theo hướng lựa chọn các chủ đề, nội dung thiết thực, cấp bách để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại tỉnh; sớm hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa 4 công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái .

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường, công khai việc xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2019; thu hồi quỹ đất của các doanh nghiệp đã được giao nhưng không đưa vào thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường cảnh báo tình hình thời tiết bất thường trong mùa mưa lũ; hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019 - 2020.

Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững theo kế hoạch năm 2019; triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công.

Sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa du lịch Mường Lò, Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; triển khai tổ chức các hoạt động truyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong những tháng cuối năm 2019, đặc biệt là 74 năm ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái; hoàn thành sớm việc lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia “Ruộng bậc thang Mù Cang Chải” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt.

Tập trung hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 1.0, thống nhất, đồng bộ với Đề án Đô thị thông minh; làm tốt công tác quản lý thông tin báo chí, định hướng dư luận, đẩy mạnh thông tin về phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng; bảo đảm tốt an ninh, trật tự phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân, không để tụ tập khiếu kiện đông người, phát sinh vụ việc phức tạp.

612 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h