Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVIII

12/06/2019 16:45:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 12/6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp) - dự án nhóm B; về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Tờ trình và dự thảo nghị quyết Quy định mức khen thưởng cho các loại hình giải thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước; về Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.

Thảo luận tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã chuẩn bị nội dung công phu, đầy đủ, chi tiết và đảm bảo đúng quy định.

Các đại biểu cho rằng: Việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái là cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp phía Nam tại khu vực xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái và xã Văn Lãng, huyện Yên Bình; xây dựng thành Khu công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu của công nghệ sản xuất tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, năng suất cao, áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu ngân sách cho Nhà nước và phát triển kinh tế của tỉnh.

Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, các đại biểu có ý kiến cho rằng: Việc chuẩn bị các nội dung tờ trình cơ bản đầy đủ; đã nêu rõ được sự cần thiết ban hành chương trình phát triển nhà ở và mục tiêu phát triển nhà ở. Trong phần nội dung của tờ trình đã đưa ra được dự báo về nhu cầu nhà ở của tỉnh theo các giai đoạn cụ thể; nhu cầu nguồn vốn, cơ cấu vốn và các giải pháp thực hiện chương trình.

Các đại biểu đề nghị cần cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, quan điểm về phát triển nhà ở; bổ sung thêm hiện trạng về nhà ở của tỉnh; bổ sung, cập nhật thêm số liệu; làm rõ hơn về tiêu chí nhà bán kiên cố và nhà thiếu kiên cố; xác định rõ hơn về đối tượng để có chính sách hỗ trợ cho phù hợp; nên thống nhất tên gọi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong nội dung tờ trình; làm rõ về nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn; về định hướng phát triển nhà ở nên xem xét bố trí các khu dân cư ở những vị trí hợp lý, phù hợp với điều kiện hạ tầng sẵn có... Đối với các giải pháp về kiến trúc, quy hoạch cần bổ sung nội dung tăng cường công tác thẩm định để đảm bảo đúng diện tích, chất lượng các dự án, công trình...

Về tờ trình và dự nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được các cơ quan soạn thảo tổng hợp đầy đủ. Các đại biểu có ý kiến cơ quan chuyên môn cần xem xét, rà soát lại một số diện tích đất cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án thủy điện, công trình giao thông...

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình bày nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết

Về Tờ trình và dự thảo nghị quyết Quy định mức khen thưởng cho các loại hình giải thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với bố cục và nội dung của tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản cần xem xét kỹ hơn về căn cứ pháp lý về mức thưởng đối với học sinh và giáo viên trong các kỳ thi trong nước và quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; về mức thưởng thi tay nghề đối với thí sinh và giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải và mức thưởng đối với huấn luyện viên và vận động viên có thành tích cao trong thể thao... để quy định rõ đối tượng và mức thưởng phù hợp; bố trí sắp xếp lại cơ cấu giải và mức thưởng theo thứ tự; nên xem xét lại tên gọi của nghị quyết, bố trí sắp xếp lại kết cấu dự thảo nghị quyết; bổ sung thêm căn cứ pháp lý về công nhận danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái...

Đại diện Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tổng hợp và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVII đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

399 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h