Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

22/08/2019 13:33:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Bám sát Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sát, quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số thi đua lao động sản xuất

Trước hết đó là việc xây dựng kế hoạch, kịp thời triển khai nghiêm túc, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm Chỉ thị số 05. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mời báo cáo viên là các nhà nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu trực tiếp giới thiệu nội dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể năm 2017, Tỉnh ủy đã mời Phó Giáo sư, tiến sĩ Bùi Đình Phong; Chuyên đề 2018 mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền giảng, và tổ chức học tập trực tuyến đến các huyện và một số xã đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất gắn với yêu cầu viết tay bản thu hoạch cá nhân về nhận thức và liên hệ thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân. Qua đó đã mở rộng được nhiều đối tượng tham gia học tập. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt các cấp và tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 97%. Việc tổ chức đọc, nhận xét đánh giá kết quả viết thu hoạch, kịp thời nhắc nhở, phê bình những cá nhân còn chưa nghiêm túc, chưa nhận thức rõ yêu cầu của Tỉnh ủy về viết thu hoạch sau học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là việc làm cụ thể để khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời đây cũng là giải pháp cụ thể phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội; bước đầu tạo phong trào thi đua khá sôi nổi, rộng khắp và thực chất hơn. Công tác tuyên truyền giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp ủy triển khai theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Một số cấp ủy, đơn vị đã có nhiều giải pháp, nhiều việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Ngành giáo dục đã triển khai thực hiện đưa bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" vào sử dụng trong nhà trường từ lớp 2 đến lớp 12 theo hướng lồng ghép tích hợp với các môn như đạo đức, giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05 với sự tham gia của gần 300 cán bộ, chiến sỹ với 14 đội dự thi... Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) giai đoạn 1 (2016 - 2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến các địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Kết quả, có 3 tác phẩm được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải khuyến khích, 1 tác phẩm được Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng trao giải C...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Việc xây dựng, ban hành, ký cam kết thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai nghiêm túc, sâu rộng ở các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cán bộ, công chức, viên chức cơ bản thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành các kế hoạch, xác định những nội dung đột phá, trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05 để chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, đồng thời chỉ đạo việc xác định, xây dựng kế hoạch đối với từng cấp. Việc xác định và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thúc đẩy kinh tế - xã hội, chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 3 năm của tỉnh đạt 6,38%. Tỉnh đã ban hành 35 đề án, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giai đoạn 2016 - 2018. Trong 3 năm từ 2016 - 2018 đã huy động, lồng ghép trên 8.630 tỷ đồng để thực hiện công tác giảm nghèo; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 2.359 nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Bình quân trong 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,18%/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 17,68%.

Có thể khẳng định, qua 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

1015 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h