Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

16/10/2020 13:32:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ngày 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Lãnh đạo thành phố Yên Bái khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo Quyết định này, tổng số hộ thuộc diện đối tượng tự nguyện đăng ký vay vốn, được hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở hiện có theo Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 là 4.434 hộ.

Số hộ nghèo sau rà soát theo Đề án điều chỉnh đến nay là: 3.443 hộ.

Việc điều chỉnh Đề án là do một số hộ nghèo đã được phê duyệt hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời một số hộ đến nay không còn nhu cầu hỗ trợ từ Đề án.

 

182 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h