Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

09/01/2020 13:53:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 9/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và trển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt và sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đảm bảo về tiến độ, chất lượng; công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng; công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền báo chí, xuất bản được đẩy mạnh, có bước đổi mới; hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đạt kết quả cao. Cùng với đó, công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, nắm bắt tình hình và định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động văn hóa văn nghệ và lĩnh vực công tác khoa giáo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Đặc biệt, năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp việc cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí đề nghị, năm 2020, ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu xây dựng bộ chính sách trên toàn bộ các lĩnh vực của tỉnh; làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tốt những sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước và các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia; sớm hoàn thiện xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III, giai đoạn 2001 - 2015. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo chủ trì tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; quan tâm, làm tốt công tác khoa giáo và xuất bản báo chí theo xu thế hiện nay…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và khoa giáo... và đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng cho 8 tập thể, 4 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019.

363 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h