Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Hoàn thành toàn diện 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đề ra

09/06/2020 13:53:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc sáng 9/6, Đại hội đại biểu huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục với các nội dung quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành toàn diện 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,8% /năm, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,2%. Triển khai xây dựng được 6 chuỗi giá trị và 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ của huyện. Huyện đã xây dựng được 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.030 tỷ đồng, vượt 14,4% so với Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,3%. Cùng đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9.000 tỷ đồng, vượt 9,8% mục tiêu kế hoạch. Hoạt động thương mại phát triển rõ nét; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 2.170 tỷ đồng, vượt 7,4% mục tiêu Nghị quyết, tăng 41,2% so với năm 2015.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

Huyện cũng đã thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng.

Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục thu được những kết quả đáng phấn khởi. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 6,08%, vượt 2,08% so với Nghị quyết. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Văn Yên chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng, quan tâm làm tốt công tác luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ và tạo nguồn phát triển, quản lý đảng viên. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 7.000 đảng viên, đánh giá xếp loại hàng năm luôn có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu tổng quát là quyết tâm xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ huyện triển khai 5 chương trình trọng điểm và thực hiện 3 đột phá theo định hướng chung của tỉnh với 4 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tham luận tại Đại hội, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với  báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình tại Đại hội, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, huyện Văn Yên cần nhận diện rõ những lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng có của một huyện trung du miền núi để chủ động sớm quy hoạch vùng huyện nông thôn mới căn cơ, bản bản, làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm đã được xác định, nhằm khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất lầ nguồn lực xã hội thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, động lực của sự phát triển, thiết thực đem lại sự hài lòng về chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tập trung xây dựng Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; đề cao vai trò chủ thể, tự nguyện, trực tiếp của nhân dân gắn với phát huy sức mạnh cộng đồng và đổi mới hệ thống chính trị để xây dựng nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc dân tộc, môi trường cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an ninh, trật tự; quan tâm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế của huyện theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp đa chức năng, cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp với chủ đạo là phát triển mạnh kinh tế đồi rừng gắn với các cây trồng chủ lực (Quế, măng tre Bát Độ, nguyên liệu gỗ rừng trồng) bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nguyên liệu sản xuất chế biến công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị thị trường trong nước và là sản phẩm chủ lực có thương hiệu xuất khẩu của quốc gia; phát triển nhanh các sản phẩm OCOP đối với các cây, con chủ lực, đặc sản của huyện, gắn với bảo đảm an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ. Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, hướng tới phát triển xanh, hiệu quả, bền vững, trọng tâm là công nghiệp chế biến, trong đó chủ lực là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, nhất là chế biến gỗ rừng trồng, Quế công nghệ cao, phấn đấu đưa Văn Yên trở thành một trong những trung tâm chế biến lâm sản cao cấp của tỉnh. Khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo, bản sắc, hấp dẫn, gần gũi thiên nhiên; gắn du lịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và các ngành dịch vụ có liên quan.

Quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; cải thiện hiệu quả quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; thiết thực nâng chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Văn Yên; đồng thời, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, niềm tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương Văn Yên, tạo sức mạnh nội sinh trong xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và đưa Văn Yên không ngừng phát triển, xứng đáng là địa phương Anh hùng thời kỳ đổi mới. Thực hiện tốt chính sách về các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thể trạng, sức khỏe và tuổi thọ cho nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xã, thị trấn vững mạnh; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và nhanh khắc phục hậu quả khi xảy ra. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đổi mới công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Chiều nay, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

1199 lượt xem
Tiến Lập - Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h