Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Hội nghị lần thức 43 Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ

10/12/2019 13:28:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị lần thứ 43 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tham gia ý kiến vào dự thảo lần 4 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, Đảng bộ Thị xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 42 chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch 96 của Thị ủy và 2 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao bổ sung trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 40/42 chỉ tiêu. Trong đó có 18 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch với một số chỉ tiêu vượt cao như giá trị hàng xuất khẩu đạt 889%; số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 102%, bằng 355% kế hoạch tỉnh giao; số tổ hợp tác thành lập mới đạt 151%; 24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và có 2 chỉ tiêu không hoàn thành do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi là tổng đàn gia súc chính đạt 75,7% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 84,4% kế hoạch.

Bám sát chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ, năm 2020 Thị xã Nghĩa Lộ đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành cao như: doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 225 tỷ đồng, vượt 136,4%; Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn đạt 250 tỷ đồng, vượt 178,6%; Thị xã có 1 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; 2 thôn bản xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân là 2,2%, vượt 0,96%/năm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2020 như: Giải pháp tăng số lượt khách du lịch đến thị xã, tăng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, giải pháp thu ngân sách năm 2019; Giải pháp phòng chống dịch tả, tái đàn sau dịch, nhân rộng các mô hình nuôi gia súc, gia cầm… cũng như tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang, vỉa hè, tuyến phố, xây dựng phường sáng, xanh sạch đẹp, thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu; giải pháp chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, sản xuất cây con có giá trị kinh tế cao; giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã; Phấn đấu tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS hoàn thành cấp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành cũng thống nhất chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã năm 2020; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ cũng dành phần lớn thời gian tham gia ý kiến vào dự thảo lần 4 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV với các nội dung chính về tầm nhìn xây dựng đô thị, việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội cũng như đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh.

332 lượt xem
CTV: Xuân Thắng - Khánh Linh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h