Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

24/07/2018 17:31:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong công tác rà soát cần lưu ý việc tổ chức in sao, giao nhận, bảo quản đề thi; Quy trình tổ chức coi thi tại 30 điểm thi trong tỉnh; Quá trình giao nhận bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm; Quy trình làm phách, tổ chức chấm thi, chấm kiểm tra tại Hội đồng thi.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Yên Bái kiểm tra điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ

Thực hiện Công văn số 3060/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2018 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2018 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan thành lập tổ công tác, tiến hành rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 3060/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, cần lưu ý việc tổ chức in sao, giao nhận, bảo quản đề thi; Quy trình tổ chức coi thi tại 30 điểm thi trong tỉnh; Quá trình giao nhận bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm; Quy trình làm phách, tổ chức chấm thi, chấm kiểm tra tại Hội đồng thi.

Cùng với đó yêu cầu các đơn vị xây dựng phổ điểm của từng môn thi đánh giá thực trạng kết quả của thí sinh trong toàn tỉnh qua công tác tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018; Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 3060/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi dự thảo báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2018 trước ngày 29/7/2018./.

847 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h