Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

19/04/2021 09:18:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 19/4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) để tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự Kỳ họp có Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã thành phố.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 21 là kỳ họp cuối của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng gồm: xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh; Xem xét, thảo luận, thông qua 13 nghị quyết, trong đó ngoài các nghị quyết theo luật định, HĐND tỉnh quyết định một số chính sách cho cả giai đoạn 2021 - 2025 nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Các nội dung trình tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, thảo luận các báo cáo và dự thảo nghị quyết, trên cơ sở đó để thống nhất, quyết định các nội dung quan trọng của kỳ họp.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đây là một nhiệm kỳ sôi động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, nơi mà các đại biểu đã gắn bó mật thiết với cử tri và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sự phát triển chung của tỉnh; HĐND tỉnh và HĐND các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo thẩm quyền; là nhiệm kỳ thành công, sáng tạo, đổi mới và tạo nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh Yên Bái.

Đối với nhiệm vụ của kỳ họp lần thứ 21, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu kỳ họp giải quyết 4 vấn đề chính: thứ nhất, về Nghị quyết quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, cũng như yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời gian tới.

Thứ hai, về Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025. Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương về kinh tế tập thể, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, về Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Dự thảo Nghị quyết lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND; đồng thời, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, hấp dẫn, thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư theo định hướng của tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thứ tư, về Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,3% về lượng khách và 19,6% về doanh thu. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đúc rút kinh nghiệm đã đạt được, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh lần này được xây dựng với nhiều quan điểm đổi mới, nhằm tạo ra những bước phát triển mới, đột phá dịch vụ du lịch, gắn với phát triển nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách đảm bảo chất lượng, hiêu quả và theo luật định; yêu cầu UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu HĐND có đầy đủ căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Sau khi các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, cần khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Kỳ họp tiếp tục xem xét các báo cáo và các tờ trình.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.

408 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h