Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 13 nghị quyết quan trọng

19/04/2021 13:30:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngay sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ thành công, đổi mới, tạo nhiều dấu ấn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đột phá theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao. Thường trực, các Ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và cách thức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng khoa học, linh hoạt, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp; chương trình làm việc đã có sự đổi mới trong điều hành, tổ chức thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; các nghị quyết ban hành đều sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và có tính khả thi cao, được cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động giám sát, khảo sát đi vào chiều sâu, kế hoạch, phương thức giám sát đổi mới cả về nội dung và hình thức. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Hoạt động giao ban hàng tháng, hàng quý được thực hiện khá thường xuyên, có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu của hoạt động thực tiễn.

Các đại biểu đã tập trung xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái; Tờ trình về quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Đã có 10 ý kiến thảo luận, góp ý vào nội dung của các tờ trình trình tại kỳ họp, trong đó có nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết trong thực tế. Với sự nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, có tính chất cốt yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của khóa XVIII, chuẩn bị cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục thực hiện cho đến Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa mới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trọng trách của người đại biểu nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến hết nhiệm kỳ. Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai tích cực các bước tiếp theo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND khóa XIX để bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt về nội dung, đảm bảo cho kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khoá XIX diễn ra thành công tốt đẹp.

 

13 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII

(1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

(2) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái.

(5) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(7) Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

(8) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(9) Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(10) Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(11) Nghị quyết thông qua một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(12) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

(13) Nghị quyết về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

 
 
832 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h