Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái ban hành Đề án tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2021 - 2025

10/10/2021 07:13:10 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Mục tiêu của Đề án là tăng cường công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua các chỉ số về môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó là bảo vệ môi trường sinh thái, thiết thực nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân là giá trị cốt lõi; không ngừng nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trường sống, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường, chất lượng môi trường sống trên địa bàn tỉnh để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản, có tính thực tiễn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Đề án bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường bảo vệ và kiểm soát môi trường; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Tăng cường nguồn lực xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

(1) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 90%;

(2) Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 91%;

(3) Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 98%;

(4) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị: 93,4%;

(5) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn: trên 51,2%;            

(6) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để: 100%;

(7) Tỷ lệ che phủ rừng: 65% (tỷ lệ diện tích rừng trồng bình quân hằng năm trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 3,19% - 3,3% (tương đương 15.000 - 15.500 ha/năm);

(8) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: trên 90%;

(9) Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%;

(10) Tỷ lệ cụm công nghiệp có phát sinh nước thải công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 15%;

(11) Tỷ lệ cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên có hệ thống xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 100%;

(12) Không để xảy ra sự cố về môi trường do chất thải gây ra;

(13) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường: 90%;

(14) Tỷ lệ cơ quan nhà nước, đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; các siêu thị, khu du lịch phải có quy định, cam kết, kế hoạch triển khai về chống rác thải nhựa theo phát động của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 100%;

(15) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn: 50%;

(16) Tỷ lệ khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý cải tạo: 100%;

(17) Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh: 77%;

(18) Tỷ lệ các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thông quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định: 100%;

(19) Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt tối thiểu 1% tổng chi ngân sách của tỉnh;

               (20) Tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng: 100%.

 

268 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h