Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần

18/11/2019

CTTĐT - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; tăng cường công tác quản lý các hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo tại các cơ sở trợ giúp xã hội; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” tỉnh Yên Bái…là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần công tác vừa qua của UBND tỉnh Yên Bái.