Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Cục Thuế tỉnh Yên Bái giải quyết 162 thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

25/09/2018

CTTĐT - Kể từ ngày 29/8/2018, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 149 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế nâng tổng số thủ tục hành chính của Cục Thuế được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hiện nay lên 162 thủ tục.

Điểm chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần qua

17/09/2018

CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Yên Bái tập trung vào chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai và TKCN; Khẩn trương hoàn thành các tiêu chí để đảm bảo từ nay đến cuối năm sẽ có 12-15 xã đạt chuẩn NTM; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà nước; Thực hiện Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018-2019; Chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 6; tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS….