Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English
Thể lệ Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

Thể lệ Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

20/03/2018

CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái về tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ vòng thi chung kết Hội thi như sau:

Thị xã Nghĩa Lộ giành giải Nhất Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông”

19/03/2018

Sáng 19/3, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Yên Bái), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh tiểu học.