Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

19/07/2019

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đi trước trong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

18/07/2019

CTTĐT - Ngày 18/7, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ, Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

19/07/2019

CTTĐT - Sáng ngày 18/7/2019, Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội thi “Tuyên truyền an toàn giao thông” cấp tỉnh trong khối học sinh Trung học trên địa bàn tỉnh Yên Bái dự kiến diễn ra trong tháng 10/2019

17/07/2019

CTTĐT - Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong học sinh giữa các trường trong tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyên truyền an toàn giao thông” cấp tỉnh trong khối học sinh Trung học trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019.