Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

17/09/2019 13:33:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Theo Quyết định, thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ là Ủy viên Thường trực Hội đồng.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên có nhiệm vụ kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đề nghị xét chuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị xét chuyển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch quyết định về hình thức và nội dung sát hạch.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số; tổ chức hoạt động theo định kỳ để kiểm tra, sát hạch xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng được thành lập các Tiểu ban giúp việc, sử dụng bộ máy chuyên môn, hoặc trưng tập công chức của các cơ quan đơn vị có liên quan để giúp việc cho Hội đồng trong việc sát hạch, đặc biệt là những nội dung sát hạch mang tính chuyên môn đặc thù như: Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ...

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có người được xét chuyển chuẩn bị hồ sơ theo quy định; tham mưu, dự thảo các văn bản và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trình Hội đồng để tổ chức kiểm tra, sát hạch theo qui định của pháp luật.

459 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h