Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Doanh nghiệp Yên Bái đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước

09/08/2018 09:55:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vượt lên những khó khăn chung, trong năm 2017 cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp đáng kể cho công tác thu ngân sách toàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG nhận Bằng khen của Bộ Tài chính tại Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế tiêu biểu năm 2017

Tỉnh Yên Bái hiện có 1.774 doanh nghiệp, trong đó có 980 Công ty TNHH, 391 Công ty cổ phần, 366 doanh nghiệp tư nhân, 22 doanh nghiệp vốn đầu tư của nước ngoài, 11 doanh nghiêp 100% vốn nhà nước địa phương quản lý và 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do trung ương quản lý.

Trong những năm qua tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến sự hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn; Tỉnh đã có nhiều đổi mới trong định hướng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về kinh tế để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là thành phần đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, khơi dậy các nguồn lực góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Cùng với đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình ngành Thuế Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách pháp luật cho người nộp thuế dưới nhiều hình thức từ đó tiếp thu phản ánh kịp thời những vướng mắc trong chính sách không thuộc thẩm quyền giải quyết kịp thời của ngành phản ánh với Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh xem xét, giải quyết.  Ông Trần Công Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết: “Trong những năm qua cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà luôn sáng tạo, giao lưu học hỏi, vượt lên khó khăn, đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và cho sự phát triển kinh tế của tỉnh”.

Với sự nỗ lực và giải pháp chung của Chính phủ, của tỉnh, cùng sự nỗ lực cao của cộng đồng doanh nghiệp, trong năm 2017 tổng số tiền thuế các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 993 tỷ đồng, chiếm 64% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 32.848 lao động với mức thu nhập bình quân là 4,5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có số thu nộp ngân sách nhà nước cao như: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nộp ngân sách trên 135 tỷ đồng, Công ty Xăng dầu Yên Bái nộp ngân sách 125,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Đá cấm thạch R.K Việt Nam nộp ngân sách 43,4 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG nộp ngân sách 12,1 tỷ đồng…

Là doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách cao, năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xác lập được những thành công mới trong hoạt động SXKD với sản lượng điện sản xuất đạt 490,9 triệu kWh, vượt kế hoạch 138%. Tổng doanh thu đạt trên 370 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 166 tỷ đồng và tăng 40% so kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 135 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết:Để đạt được thành tích nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ người lao động của Công ty, còn có sự giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa của các cơ quan ban ngành trong tỉnh Yên Bái nói chung và Cục thuế tỉnh Yên Bái nói riêng. Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng như Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và giảm thiểu các thủ tục hành chính trong công tác kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế của đơn vị. Đồng thời, cũng thường xuyên hướng dẫn để Công ty chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Bên cạnh kết quả đạt được về thu nộp ngân sách, các doanh nghiệp, doanh nhân còn luôn thực hiện tốt việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế, pháp luật về kế toán thống kê. Các doanh nghiệp đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp trong hạch toán kế toán sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định trong kê khai, nộp thuế... Trong năm 2017, có 100% doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế điện tử. Trong đó, có 99,7% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế, có 75% doanh nghiệp nộp tờ khai thuế điện tử, 100% số hồ sơ và số tiền hoàn thuế thuộc trường hợp xuất khẩu và đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: “Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm và hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút các dự án đấu tư trên địa bàn; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là giải quyết tốt các khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà”.

 

465 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h