Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX: Cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện, báo cáo phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

14/12/2019 12:08:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 14/12, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX họp cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện, báo cáo phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh chủ trì buổi họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu tại buổi họp.

Tại buổi họp, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và những nội dung chính của dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung của dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII được chia làm 3 phần chính gồm: Phần I:Ưu điểm: Tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trên các lĩnh vực; Phần II: hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân gồm 3 nội dung: nêu những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phân tích nguyên nhân khách quan, tập trung chủ yếu vào nguyên nhân chủ quan; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế; Phần III: một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành khóa XIX.

Tiếp đó, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng các văn kiện và báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; đề xuất dự thảo Nghị quyết Đại hội và một số nội dung Đề cương dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đến nay, dự thảo các báo cáo cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sự đồng bộ, thống nhất và đang tổ chức lấy ý kiến…

Thành viên Tổ giúp việc phát biểu ý kiến.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về đánh giá, nhận định đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, tránh chủ quan; về đánh giá đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo được tốt hơn.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề nghị các thành viên trong Tổ giúp việc trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm lần 1, các thành viên trong Tổ tiếp thu chỉnh sửa, dự thảo báo cáo  trình xin ý kiến các bước tiếp theo tại các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xin ý kiến Bộ Chính trị để hoàn chỉnh báo cáo trước khi tổ chức đại hội. Đồng chí đề nghị, dự thảo báo cáo cần làm rõ bối cảnh của tỉnh trước khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII và việc ban hành các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trên cơ sở thực tiễn của Yên Bái; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc đã đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng chí đề nghị nội dung các báo cáo cần đánh giá khái quát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nêu bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí cũng đề nghị trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cần bổ sung nội dung báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Bên cạnh đó, hình thức, nội dung các báo cáo cần được trình bày một cách khoa học, đảm bảo nội dung, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

446 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h